Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

na posiedzeniu w dniu 13.05.2003r. o godz. 830.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Przegląd ośrodków rekreacyjnych i kąpielisk, placów garażowych, terenów ogródków działkowych na terenie gminy Gryfino.

 

II. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.