Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2006 r.

L.p. Nazwisko i imię Posiedzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1. Jan Ragan obecny obecny
2. Krystyna Gazdecka obecny obecny
3. Józef Gutkowski obecny obecny
4. Czesław Kapusta obecny obecny
5. Artur Nycz obecny obecny
6. Janusz Skrzypiński obecny obecny
7. Stanisław Strzelczyk obecny obecny
8. Maciej Szabałkin nieobecny nieobecny