Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2005 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Ragan Jan obecny obecny
2. Gazdecka Krystyna obecna obecna
3. Gutkowski Józef obecny obecny
4. Kapusta Czesław nieobecny nieobecny
5. Nycz Artur obecny obecny
6. Skrzypiński Janusz obecny obecny
7. Stanisław Strzelczyk nieobecny nieobecny
8. Szabałkin Maciej nieobecny nieobecny