Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Budżetu, Finansów,

Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 22 października 2004 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Ragan Jan   obecny  obecny
2. Gazdecka Krystyna   obecna  obecna
3. Gutkowski Józef   obecny  obecny
4. Kapusta Czesław   obecny  obecny
5. Skrzypiński Janusz   obecny  obecny
6. Szabałkin Maciej   nieobecny  nieobecny
7. Nycz Artur   nieobecny  nieobecny
8. Warda Jacek   obecny  obecny