Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 

na posiedzeniu w dniu  14.11.2003 r. o godz. 1300.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2004 rok.

 

III. Informacja  o inicjatywach gospodarczych  na terenie gminy Gryfino, zrealizowane w 2003r. i planowane na  2004 rok.

/proszę o zabranie ze sobą materiału/

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.