Lista obecności z 13 lipca 2006r.

Lista obecności z 13 lipca 2006r.

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r.

L.p. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1. Sawaryn Mieczysław obecny obecny
2. Kapusta Czesław obecny obecny
3. Bielecki Jan obecny obecny
4. Chmura - Nycz Magdalena obecna obecna
5. Gutkowski Józef obecny obecny
6. Matuszewski Mieczysław obecny obecny
7. Sochaj Ireneusz obecny obecny