Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 2010 r. godz. 900

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2010 – opracowanie wstępnych wniosków.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.