Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2010 r. godz. 1000

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu nr 38/09 z posiedzenia z dnia 14.12.2009r.

II. Analiza projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2010. Wypracowanie wniosków komisji.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.