Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 5 marca 2010 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 59/09 z posiedzenia z dnia 18.12.2009r.

II. Zapoznanie się ze skargą Piotra Bukowskiego na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.