Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 15 marca 2010 r.

 

Lp.Nazwisko i imięPotwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Tomasz Namiecińskiobecnyobecny
2. Jacek Kawkanieobecnynieobecny
3. Paweł Nikitińskiobecnyobecny
4. Artur Nyczobecnyobecny
5. Marcin Paraobecnyobecny
6. Stanisław Różańskiobecnyobecny