Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 20 maja 2010 r. godz. 930.

I. Sprawy regulaminowe :

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Zapoznanie się z zastosowaniem nowych metod zabezpieczeń przed skażeniem bakteryjnym wody pitnej w ujęciach miejskich.

III. Stan bezpieczeństwa i prace konserwatorskie na obiektach gminnych plaż.

IV. Dane dotyczące liczby zachorowań wywołanych przez wirus grypy A/H1N1 w Gminie Gryfino.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.