Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 9 kwietnia 2010 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 60/10 z posiedzenia z dnia 22.01.2010r.
  3. przyjęcie protokołu nr 61/10 z posiedzenia z dnia 5.03.2010r.

II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2009 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.