Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 12 kwietnia 2010 r. godz. 1400

II. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

IV. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2009 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.