Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2010 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  Tomasz Namieciński obecny obecny
2.  Jacek Kawka obecny obecny
3.  Paweł Nikitiński obecny obecny
4.  Artur Nycz obecny obecny
5.  Marcin Para obecny obecny
6.  Stanisław Różański obecny obecny