Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2010r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Fischbach Kazimierz nieobecny nieobecny
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Kozakiewicz Zbigniew obecny obecny
4. Kułdosz Andrzej obecny obecny
5.

Sochaj Ireneusz

obecny obecny