Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 19 lipca 2010r. o godz. 1200

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Zatwierdzenie protokołu z kontroli przeprowadzonej zgodnie z Planem Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.