Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 30 lipca 2010r. o godz. 1330

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej przeprowadzającego kontrolę wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, pracowników urzędu i Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.