Akty prawa miejscowego 2010r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2010 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA Nr XLIX/528/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 lipca 2010 r. Nr 60 poz. 1161
2. UCHWAŁA NR XLIX/529/10 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 marca 2010 r. Nr 22 poz. 478
3. UCHWAŁA NR L/540/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.  z 12 maja 2010 r. Nr 35 poz. 734
4. UCHWAŁA Nr LII/555/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 czerwca 2010 r. Nr 44 poz. 923
5. UCHWAŁA Nr LII/556/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 czerwca 2010 r. Nr 44 poz. 924
6. UCHWAŁA Nr LIII/564/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 sierpnia 2010 r. nr 77 poz. 1474
7. UCHWAŁA NR LIII/570/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/438/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 sierpnia 2010 r. Nr 81 poz. 1521
8. Uchwała Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zaliczenia ul. Mieszka I w Gryfinie do kategorii drogi gminnej Dz. Urz. Woj. Zach z 27 października 2010 r. Nr 108 poz. 1947
9. Uchwała Nr LVI/621/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2011 Dz. Urz. Woj. Zach z 1 grudnia 2010 r. Nr 123 poz. 2363
10. UCHWAŁA NR III/18/10 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie nr 1 Dz. Urz. Woj. Zach z 15 lutego 2011 r. Nr 13 poz. 226