Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 6 sierpnia 2010 r. godz. 1100

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej przeprowadzającego kontrolę wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, pracowników urzędu i Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie

II. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.