Wyniki głosowania - część I z 02.09.2010

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania  z LV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 02.09.2010

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe:2.przyjęcie protokołów z LII, LIII i LIV sesji. 

 

Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński      

Wstrzymało się:

 Wanda Kmieciak  Stanisław Różański    

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe:2.przyjęcie protokołów z LII, LIII i LIV sesji. - przegłosowanie wniosku Burmistrza

Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Wanda Kmieciak
 Andrzej Kułdosz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Janusz Skrzypiński

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn      

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz    

Numer głosowania: 3
Sprawy regulaminowe:2.przyjęcie protokołów z LII, LIII i LIV sesji. - przegłosowanie zmiany porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 4
Sprawy regulaminowe:2.przyjęcie protokołów z LII, LIII i LIV sesji. -  przegłosowanie zmiany porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński    

Wstrzymało się:

 Stanisław Różański      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 22/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński    

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok. - DRUK Nr 31/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński