Kontrola realizacji projektu pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Tywą w Pniewie w ciągu drogi gminnej nr 4104087 relacji Gryfino – Nowe Czarnowo

Kontrolę przeprowadzili w dniach 19 – 21 lipca 2010r. pracownicy Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego