Kontrola zasadności wniosku o przyznanie środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadaniu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Parsów- Parsówek, dł.0,50km, szer. Jezdni 4,00m, na dz. Nr 14 w obrebie 0017 Parsówek, w rodzaju budowy B nr rej. 63-09.

Kontrolę przeprowadził w dniu 18 listopada 2008r. pracownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.