Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie w ramach realizacji obszaru A programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".

Kontrolę przeprowadzili  w  dniu 27 kwietnia 2010 r. pracownicy Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

  • Protokół z kontroli jest dostępny na wniosek  z wyłączeniem informacji niejawnych.
    Wniosek dostępny jest w Wydziale Organizacyjnym oraz  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy – zakładka „Dostęp do informacji publicznej”