Kontrola realizacji projektu pn.: "Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Czepinie (ul. Morelowa, ul. Widokowa, ul. Akacjowa) na terenie Gminy Gryfino".

Kontrolę przeprowadzili w dniach  17.08.2010r. – 20.08.2010r. pracownicy Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego