Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 4 listopada 2010 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu z LVI sesji

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 1. uwagi i zapytania

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych

V. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od stycznia 2010 r. do końca V kadencji – DRUK Nr 1/LVII

 1. uwagi i zapytania

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2010 rok – DRUK Nr 2/LVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 3/LVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK Nr 4/LVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszonych w pkt. IV

X. Wolne wnioski i informacje