Kontrola w zakresie realizacji ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, szkodliwości czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy, stosowania substancji i preparatów chemicznych niebezpiecznych, promocji zdrowia w miejscu pracy.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie w dniach 28.06.2010r. -  29.06.2010r. oraz  w dniu 12.10.2010r. (kontrola sprawdzająca).