Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 28 października 2010r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołu: 49/10

II. Realizacja zadania budowy sieci kanalizacyjnej do miejscowości Wełtyń dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego (I etap).

III. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od stycznia 2010 r. do końca V kadencji – DRUK Nr 1/LVII

IV Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2010 rok – DRUK Nr 2/LVII
  2. przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 3/LVII
  3. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK Nr 4/LVII

V. Wolne wnioski informacje