Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2010 rok

załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVII/623/10
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 listopada 2010r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW,
ROLNICTWA I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2010 (do końca kadencji)

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała  w następującym składzie:

  1. Namieciński Tomasz - Przewodniczący Komisji
  2. Nycz Artur - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. Kawka Jacek - członek komisji
  4. Nikitiński Paweł - członek komisji
  5. Para Marcin - członek komisji
  6. Różański Stanisław - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2010r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr z XLVII/514/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 9 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

  1. Dokonała oceny realizacji planu pracy komisji za 2009 r.
  2. Przeprowadziła analizę projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2010 i wypracowała wnioski
  3. Przeprowadziła analizę i ocenę realizacji budżetu za rok 2009 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
  4. Przeprowadziła analizę i ocenę realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

Komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję przeznaczenia do najmu wolnych lokali użytkowych będących własnością Gminy Gryfino mieszczących się na terenie CW „LAGUNA”.

 

Przewodniczący Komisji

Tomasz Namieciński