Kontrola w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Kontrolę przeprowadzili w dniu 23 września 2010r.  pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.