Kontrola dot. realizacji zadań z zakresu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kontrolę przeprowadzili w dniu 17 września 2010r. pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.