Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2010r.