Plan pracy na 2011 r.

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR III/15/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2011 rok

styczeń

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej ws. projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2011r.

luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi prac komisji doraźnej badającej sprawy świetlic wiejskich w 2010 r.

marzec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi z prac komisji doraźnej badającej sprawę inwestycji drogowej ul. Mieszka I w Gryfinie w 2010 r.

kwiecień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Informacja nt. programu profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników oświaty, monitorowanie kosztów absencji chorobowej pracowników oświaty.

maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Analiza dotacji udzielanych przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych oraz analiza dotacji udzielonych Gminie Gryfino.

czerwiec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
 4. Inwestycje, remonty, bieżące utrzymanie w pasie drogowym – dróg gminnych.

sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Budżet zadaniowy - omówienie zagadnienia.

wrzesień

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 4. Budżet zadaniowy- omówienie zagadnienia c.d.

październik

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Zasady zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Gryfino.

listopad

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2012 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

grudzień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej w tym zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2012 rok.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

 

Przewodniczący Komisji

Zenon Trzepacz