Kontrola stanu zaawansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla Taras Północny w Gryfinie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową”.

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 27.07.2010 - 30.07.2010r.