Rok 2011

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, funduszu sołeckiego i innych organizacji   2011-12-22   Tak 
Ochotnicza Straż Pożarna w Chwarstnicy ogłasza zamówienie publiczne na: "Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy".   2011-10-25   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Usługi Inżyniera Kontraktu na roboty budowlane związane z budową budynku mieszkalnego 37 - rodzinnego przy ul. Targowej w Gryfinie"   2011-10-19   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Budowa budynku mieszkalnego 37 - rodzinnego przy ul. Targowej w Gryfinie".   2011-09-20   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Wyposażenie placów zabaw".   2011-08-31   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na "Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie"   2011-08-22   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap II - nabrzeże pasażerskie - północne   2011-08-10   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie na Usługi Inżyniera Kontraktu dla kontraktu na roboty budowlane związane z budową nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap II - nabrzeże pasażerskie - północne.   2011-07-15   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych".   2011-07-12   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 5 przy ul. S. Żeromskiego 12 w Gryfinie"   2011-06-22   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 3 przy ul. Z.Krasińskiego 29 w Gryfinie"   2011-06-22   Tak 
Dyrektor Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem na okres 10 lat, wolnej powierzchni na terenie Centrum Wodnego Laguna   2011-06-20   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Remont mechanicznej instalacji wentylacyjnej w budynku Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70"   2011-06-17   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż."   2011-06-14   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 20.000.000,00 zł"   2011-06-09   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na "Przebudowę budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 11 w Gryfinie polegająca na wydzieleniu w jego wnętrzu stref pożarowych".   2011-06-07   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie miejscowości Żabnica, w obrębach: Międzyodrze, Obr. nr 1 miasta Gryfino, Żabnica i Czepino"   2011-05-31   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 31 ul. Flisacza w Gryfinie od km 18+396 do km 18+719 - ETAP I"   2011-05-30   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino"   2011-04-13   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest, z terenu Gminy Gryfino”   2011-03-24   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Dostawę paliw płynnych"   2011-02-23   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16"   2011-02-21   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi gminnej, ul. Jana Pawła II w Gryfinie wraz z budową kanalizacji deszczowej i siecią oświetlenia ulicznego"   2011-02-10   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup i dostawę artykułów spożywczych"   2011-01-28   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie – etap II”   2011-01-20   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: Budowa ul. Jana Pawła II w Gryfinie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i siecią oświetlenia ulicznego"   2011-01-11   Tak