Kontrola w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.

Kontrole przeprowadził w dniu 17 grudnia 2010r. pracownik Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Infrastruktury.