Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
wspólnego posiedzenie
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
oraz Komisji Rewizyjnej
w dniu 18 stycznia 2011r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów:
    • nr 1/10 Komisji Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
    • nr 1/10 Komisji Rewizyjnej

II. Analiza projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2011. Wypracowanie wniosków komisji.

III. Wolne wnioski i informacje.