Akty prawa miejscowego 2003r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2003 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA Nr IV/61/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulic Rybacka, Wodna, Łączna Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 lutego 2003 r. Nr 12 poz. 179
2. UCHWAŁA NR IV/ 62/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Radziszewo Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 lutego 2003 r. Nr 12 poz. 180
3. UCHWAŁA NR IV/63/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie nr 3 miasta Gryfino w rejonie ul. Grunwaldzkiej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 lutego 2003 r. Nr 12 poz. 181
4. UCHWAŁA NR IV/64/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Dębce w obr. Daleszewo. Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 lutego 2003 r. Nr 12 poz. 182
5. UCHWAŁA Nr IV/68/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 lutego 2003 r. Nr 9 poz. 141
6. UCHWAŁA NR V/76/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r.  W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się te lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży. Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 kwietnia 2003 r. Nr 27 poz. 389
7. UCHWAŁA NR VI/89/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w mieście Gryfino w rejonie ul. Hugo Kołłątaja Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 maja 2003 r. Nr 40 poz. 638
8. UCHWAŁA Nr VII/102/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Wirów Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 czerwca 2003 r. Nr 47 poz. 774
9. UCHWAŁA Nr VII/103/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Chwarstnica Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 czerwca 2003 r. Nr 47 poz. 775
10. UCHWAŁA Nr VII/104/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 maja 2003 r. Nr 40 poz. 639
11. UCHWAŁA Nr VII/108/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od ceny  sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym. Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 czerwca 2003 r. Nr 47 poz. 776
12. UCHWAŁA Nr VII/114/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów. Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 czerwca 2003 r. Nr 47 poz. 777
13. UCHWAŁA Nr VIII/122/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 lipca 2003 r. Nr 58 poz. 1038
14. UCHWAŁA Nr IX/128/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. Dz. Urz. Woj. Zach. z 11 lipca 2003 r. Nr 56 poz. 995
15. UCHWAŁA Nr IX/130/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego w roku 2003. Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 lipca 2003 r. Nr 60 poz. 1083
16. UCHWAŁA Nr IX/145/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Nowe Brynki. Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 lipca 2003 r. Nr 60 poz. 1084
17. UCHWAŁA Nr IX/146/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Szczawno. Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 sierpnia 2003 r. Nr 61 poz. 1117
18. UCHWAŁA Nr IX/147/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulicy Armii Krajowej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 sierpnia 2003 r. Nr 61 poz. 1118
19. UCHWAŁA Nr XI/162/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo. Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 października 2003 r. Nr 88 poz. 1469
20. UCHWAŁA NR XII/178/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2003r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - Obr. Radziszewo 1, teren działki Nr 89/3 i części działki Nr 84. Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 października 2003 r. Nr 98 poz. 1675
21. UCHWAŁA NR XIV/192/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb Czepino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 listopada 2003 r. Nr 109 poz. 1836
22. UCHWAŁA NR XIV/193/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 listopada 2003 r. Nr 109 poz. 1837
23. UCHWAŁA NR XIV/194/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej teren położony przy ul. Polnej w obrębie Wełtyń. Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 listopada 2003 r. Nr 106 poz. 1796
24. UCHWAŁA NR XIV/195/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń. Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 listopada 2003 r. Nr 108 poz. 1821
25. UCHWAŁA NR XIV/205/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 listopada 2003 r. Nr 108 poz. 1822
26. UCHWAŁA NR XV/216/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2003 r. Nr 115 poz. 1974
27. UCHWAŁA NR XV/217/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2003 r. Nr 115 poz. 1975
28. UCHWAŁA NR XV/218/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego  na obszarze Gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2003 r. Nr 115 poz. 1976
29. UCHWAŁA NR XV/219/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2003 r. Nr 115 poz. 1977
30. UCHWAŁA NR XV/220/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2003 r. Nr 115 poz. 1978
31. UCHWAŁA NR XV/221/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2003 r. Nr 115 poz. 1979
32. UCHWAŁA NR XV/222/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2003 r. Nr 115 poz. 1980
33. UCHWAŁA NR XV/223/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2003 r. Nr 115 poz. 1981
34. UCHWAŁA NR XV/224/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2003 r. Nr 115 poz. 1982
35. UCHWAŁA NR XV/225/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 grudnia 2003 r. Nr 113 poz. 1921
36. UCHWAŁA NR XV/226/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu. Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 grudnia 2003 r. Nr 113 poz. 1922
37. UCHWAŁA NR XVI/231/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 lutego 2004 r. Nr 10 poz. 177
38. UCHWAŁA NR XVI/240/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 marca 2004 r. Nr 18 poz. 340