Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 marca 2011r.