Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 29 czerwca  2011 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2.  De La Torre Ewa obecna obecna
3.  Kardasz Jarosław obecny obecny
4.  Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
5.  Namieciński Tomasz nieobecny nieobecny
6.  Nikitiński Paweł obecny obecny
7.  Piasecki Jerzy obecny obecny
8.  Suchomski Marek obecny obecny