Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (OKW)

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP – 9 października 2011r.

Gryfino, dnia 31 sierpnia 2011r.

 

Zgłaszanie kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych (OKW)

Warunki zgłoszenia:

  1. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej może dokonać tylko pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba. Zgłosić można tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze Gminy Gryfino - będącej składową okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana lista kandydatów na posłów lub senatorów danego komitetu wyborczego.
  2.  Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być osoba mająca prawo wybierania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. i jest ujęta w rejestrze wyborców Gminy Gryfino. Zgłoszenie do składu OKW następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
  3. Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na druku.
  4. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Organizacyjnym pok.6 (parter)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2011r. do godz. 1530

 

Druk- wzór zgłoszenia kandydatów do OKW