Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

 UCHWAŁA NR XL/314/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino