Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2011r.

  1. Uchwała  Nr CCLXII/660/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2011r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2012 rok.

     
  2. Uchwała  Nr CCLXII/661/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2011r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gryfina projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012 - 2025.