Plan pracy na 2012 r.

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR XV/137/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2012 r.

Styczeń:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Luty:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o.

Marzec:

 1.  Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Informacja na temat programu profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników oświaty, monitorowanie kosztów absencji chorobowej pracowników oświaty.

Kwiecień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.

Maj:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Czerwiec:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Lipiec:

 1. Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontrola stanu mienia komunalnego w Nowym Czarnowie, przejętego od Marszałka Województwa przez Gminę Gryfino.

Wrzesień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2.  Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Październik:

 1. 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
  2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Listopad:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Grudzień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

 

Przewodniczący Komisji

Zenon Trzepacz