Rok 2012

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian ww. decyzji   2012-12-20   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wirów w gminie Gryfino"   2012-12-13   Nie 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Zakup i dostawa artykułów spożywczych"   2012-12-06   Tak 
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu drogowego w ramach gminnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w okresie 2014 – 2016 r.”   2012-11-13   Nie 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu zawala pomiędzy ulicami Czechosłowacką, Łużycką i przystanią wędkarską „Delfinek” w Gryfinie"   2012-10-04   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na:"Wymiana tablic pamiątkowych na cmentarzu wojennym w Gryfinie - etap I"   2012-09-12   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”   2012-09-07   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Wymiana tablic pamiątkowych na cmentarzu wojennym w Gryfinie - etap I"   2012-08-23   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Wymiana tablic pamiątkowych na cmentarzu wojennym w Gryfinie"   2012-06-29   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w nowej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22"   2012-06-28   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie do wymogów ppoż."   2012-06-28   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej"   2012-06-14   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: „Budowa kanału deszczowego w ulicy Targowej w Gryfinie”   2012-05-11   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 20.000.000,00 zł”   2012-04-26   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Usługi Inżyniera Kontraktu na roboty budowlane związane z budową budynku mieszkalnego 37 - rodzinnego przy ul. Targowej w Gryfinie".   2012-01-17   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, funduszu sołeckiego i innych organizacji   2012-01-11   Tak