Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2012r.

  1. Uchwała Nr IX/36/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2012r. dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012

     
  2. Uchwała Nr IX/37/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino