Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 26 marca 2012 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena złożyła rezygnację z komisji
2. De La Torre Ewa obecna obecna
3. Figas Tadeusz obecny obecny
4. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
5. Namieciński Tomasz obecny obecny
6. Nikitińska Janina obecna obecna
7. Trzepacz Zenon obecny obecny