Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Firma, oznaczenie siedziby
i adres albo imię, nazwisko
i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji
podatkowej NIP
Określenie rodzaju odbieranych odpadów Numer rejestrowy

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Gastronomiczny
„JUMAR”
Julian Maruszewski w spadku
ul. Długa 20
72-006 Mierzyn

Zmiana nazwy firmy - Zmiana danych w dniu  10.03.2021 r.

Wykreślono z rejestru w dniu 05.07.2021 r.

852-030-00-66 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*,  20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*,  20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99,  20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,  

1/2012

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-FIUK”s.c.
78-320 Połczyn Zdrój,
ul. Świerczewskiego 2b

Wykreślono z rejestru w dniu 05.08.2013 r.

672-10-01-659 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

2/2012

„Czerwona Kropka” Kinga Chomać-Piechota,
ul. Młodzieży Polskiej 16/2,
70-774 Szczecin

Wykreślono z rejestru w dniu 25.07.2014 r.

669-165-92-70 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04

3/2012

„TOMPOL”
Tomasz Franecki
ul. Szeroka 17,
71-211 Szczecin

852-107-01-19 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11* 4/2012

Firma
Usługowo Handlowa
Wincenty Franecki
ul. Szeroka 17,
71-211 Szczecin

852-110-30-14 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11* 5/2012

TOMPOL II
Zofia Franecka
ul. Szeroka 17,
71-211 Szczecin

852-103-76-88 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11* 6/2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o.o.
ul. Gdańska 12B,
71-600 Szczecin

Wykreślono z rejestru w dniu 24.09.2018 r.

852-10-23-203 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11* 7/2012

REMONDIS Szczecin
Sp. z o.o.
ul. Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" 35,
71-005 Szczecin

Wykreślono z rejestru w dniu 22.01.2020 r.

852-00-14-018 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11* 8/2012

Ragn-Sells Polska
Sp. z o.o.
ul. Postępu 15C,
02-676 Warszawa

Wykreślono z rejestru w dniu 29.08.2013 r.

527-23-53-258 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*  17 02 01, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 03*, 17 06 04, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04 9/2012

PreZero Jantra
Sp. z o.o.,
ul. Księżnej Anny 11,
70-671 Szczecin

korekta  z dnia 21.09.2021 r. zmiana nazwy firmy

Wykreślono z rejestru w dniu 27.05.2022 r.

852-00-14-018 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 17 01 07, 17 06 04, 17 09 04, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 5 01 7, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11* 10/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.,
ul. Szczecińska 5,
74-100 Gryfino

 

Zmiany we wpisach - dopisanie nowych kodów we wpisie firmy PUK

Zmiany zostały dokonane 09.08.2017 r.

858-000-74-76 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,   16 01 03, 16 02 16, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 11/2012

F.U.H. „ELWI”,
ul. Flisacza 35 D/6,
74-100 Gryfino

Wykreślono z rejestru w dniu 24.07.2023 r.

858-000-07-12 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 02 01 12/2012
MINI-KON SUBOCZ JACEK W SPADKU,
ul. Zegadłowicza 21A,
71-371 Szczecin, Pilchowo, gm. Police
 
korekta  na wniosek z dnia 30.01.2023 r. -zmiana nazwy firmy
852-181-06-45 20 01 08 1/2013
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
WALDIX Grażyna
Haręża
Ul. Ku Słońcu 22c/1
70-073 Szczecin
853-138-19-09 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 27*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 80, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 04 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07 2/2013
Usługi Utrzymania
Czystości „TARA”
Teresa Kowalczyk
ul. Kleeberga 9/7 71 – 295 Szczecin

Wykreślono z rejestru
w dniu 19.05.2014 r.

858-112-02-98 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 99 3/2013

Usługi Komunalne BŁYSK
ul. P. Wasznika 12
78 – 550 Czaplinek

Wykreślono z rejestru w dniu 07.03.2014 r.

330-521-769 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 99 4/2013
Firma Handlowa „TESSO” sp.j.
Andrzej Kowalczyk,
Dorota Kowalczyk
ul. Spokojna 20 A
81 – 549 Gdynia

Wykreślono z rejestru w dniu 24.02.2014 r.

585-000-31-34 20 01 10, 20 01 11 5/2013
Zakład Usługowy „PAJMA”
Łukasz Pajdzik
ul. Kazimierza Wielkiego 79/13
66 – 400 Gorzów Wlkp.

Wykreślono z rejestru w dniu 23.11.2020 r.

599-286-18-76 20 02 01, 20 03 06, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01 1/2015
Ragn-Sells Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 15 C
02 – 676 Warszawa

Wykreślono z rejestru w dniu 28.12.2015 r.

527-235-32-58 20 03 99, 20 03 07, 20 03 06, 20 03 04, 20 03 03, 20 03 02, 20 03 01, 20 02 03, 20 02 02, 20 02 01, 20 01 99, 20 01 80, 20 01 41, 20 01 40, 20 01 39, 20 01 38, 20 01 37*, 20 01 36, 20 01 35*, 20 01 34, 20 01 33*, 20 01 32, 20 01 31*, 20 01 30, 20 01 29*, 20 01 28, 20 01 27*, 20 01 26*, 20 01 25, 20 01 23*, 20 01 21*, 20 01 19*, 20 01 17*, 20 01 15*, 20 01 14*, 20 01 13*, 20 01 11, 20 01 10, 20 01 08, 20 01 02, 20 01 01, 17 09 04, 17 08 02, 17 06 04, 17 05 08, 17 04 11, 17 04 07, 17 04 06, 17 04 05, 17 04 04, 17 04 03, 17 04 02, 17 04 01, 17 03 02, 17 02 03, 17 02 02, 17 02 01, 17 01 07, 17 01 03, 17 01 02, 17 01 01, 16 01 03, 15 01 11*, 15 01 10*, 15 01 09, 15 01 07, 15 01 06, 15 01 05, 15 01 04, 15 01 03, 15 01 02, 15 01 01 2/2015
Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 26 74 – 200 Pyrzyce 853-00-02-896 20 03 99, 20 03 07, 20 03 06, 20 03 04, 20 03 03, 20 03 02, 20 03 01, 20 02 03, 20 02 02, 20 02 01, 20 01 99, 20 01 80, 20 01 40, 20 01 39, 20 01 38, 20 01 36, 20 01 35*, 20 01 34, 20 01 33*, 20 01 32, 20 01 31*, 20 01 30, 20 01 28, 20 01 23*, 20 01 21*, 20 01 11, 20 01 10, 20 01 08, 20 01 02, 20 01 01, 17 09 04, 17 08 02, 17 06 04, 17 04 11, 17 04 07, 17 04 05, 17 04 02, 17 01 07, 17 03 80, 17 02 03, 17 02 02, 17 02 01, 17 01 80, 17 01 03, 17 01 02, 17 01 01, 16 01 03, 15 01 09, 15 01 07, 15 01 06, 15 01 05, 15 01 04, 15 01 03, 15 01 02, 15 01 01 1/2016
„EKO-MYŚL”
Sp. z o.o.
Dalsze 36
74 – 300 Myślibórz
597-15-16-364 13 01 10*, 13 02 04*,
13 02 05*, 13 02 06*,
13 02 07*, 13 02 08*,
15 01 01, 15 01 02,
15 01 03, 15 01 04,
15 01 06, 15 01 07,
15 01 09, 16 01 03,
17 01 01, 17 01 02,
17 01 03, 17 01 07,
17 02 01, 17 02 02,
17 02 03, 17 03 02,
17 04 01, 17 04 02,
17 04 03, 17 04 04,
17 04 05, 17 04 06,
17 04 07, 17 04 11,
17 05 08, 17 06 04,
17 08 02, 17 09 04,
20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10,
20 01 11, 20 01 23*,
20 01 25, 20 01 28,
20 01 30, 20 01 32,
20 01 33*, 20 01 34,
20 01 35*, 20 01 36,
20 01 38, 20 01 39,
20 01 40, 20 01 41,
20 01 80, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02,
20 02 03, 20 03 01,
20 03 02, 20 03 03,
20 03 04, 20 03 06,
20 03 07, 20 03 99
1/2017
Paan-bus Sp. z o.o.
ul. Przedwiośnie 14/2
70-877 Szczecin
853-12-49-937 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07 1/2020
Epic Outsourcing
Ireneusz Spaleniak
Ul. Stanisława Leszczeńskiego 4/25
50-078 Wrocław

Wykreślono z rejestru w dniu 04.03.2022 r.

622-23-08-109 200301, 150101, 150102, 150103,170202 1/2022

Zmiany zostały dokonane w dniu 04.03.2022 r.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach wprowadza rewolucyjne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi o to, aby objąć wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększyć poziom recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zredukować masę odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych.

Nowy rozdział 3a ustawy nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy decyduje, czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają odpady komunalne. Właściciele nieruchomości zostają tym samym zwolnieni z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Gmina przeprowadzi przetarg także na odbieranie odpadów komunalnych. W tym celu obszar gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców zostanie podzielony na sektory, a przetarg będzie organizowany osobno dla każdego z sektorów. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta podpisuje z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne umowę na odbieranie i transport odpadów.

Rada gminy będzie także określała wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości. Za uiszczanie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele danej nieruchomości odpowiadają solidarnie. Opłata uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz od stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalanej w przeliczeniu na mieszkańca. W przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają odpady, a nie zamieszkują na niej mieszkańcy, opłata uzależniona jest od ilości wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażonej w litrach odzwierciedlających pojemność pojemników oraz od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalonej dla tych pojemników. W sytuacji, gdy na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność, wprowadzono obowiązek uiszczania dwóch ww. opłat.

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od dnia wytworzenia pierwszego litra odpadów. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wzór deklaracji, stawki opłat, a także szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wszelkie opłaty stanowić będą dochód gminy.

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości