Nabycie lokalu mieszkalnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG.V/2F

15.02.2019r.

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  (Dz. U. z 2018r., poz. 716 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt. 3, art.37. ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego lub .  

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Powyżej sześciu miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3  (II piętro, pokój nr 203), nr telefonu 91 416 20 11 wew. 403.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  • w wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej nabywca poinformowany zostanie pisemnie, że sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona  w późniejszym terminie;
  • w przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów;
  • o każdym etapie załatwiania wniosku, nabywca informowany jest na bieżąco, odrębnymi pismami.