Nabycie lokalu mieszkalnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG V/2K

08.07.2022r.

NABYCIE LOKALU MIESZKALNEGO

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego  lub .
  2. Oświadczenie najemcy  lub .

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Powyżej sześciu miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pokój nr 203), nr telefonu 91 416 20 11 wew. 403.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku wymaganych dokumentów - wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.