Zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/4F

09.11.2017r.

ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna:
art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego    lub

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):

  • wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino: Bank PKO S.A. I O/Gryfino
61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego, (BMP.RP),
nr pokoju 12, 13ł nr telefonu 91-416-20-11 w. 212,312,113,
e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.